Castellano | Català
Casual Home

SEGUEIX-NOS A:  Twitter Casual Home  Facebook Casual Home
+34 93 000 6994

Casual Home

SEGUEIX-NOS A:  Twitter Casual Home  Facebook Casual Home
+34 93 000 6994

Gestió de Patrimoni Immobiliari

Casual Home, a més a més de buscar-li un arrendatari pel seu immoble, posa a la seva disposició la gestió de patrimoni immobiliari. Creem valor als immobles mitjançant el seguiment i supervisió dels aspectes físics, condicions arrendatícies i econòmiques.

La nostra gestió engloba les següents funcions:


 Redacció y Signatura de Contractes d'Arrendament

Redacció de contractes d'arrendament amb l'avantatge pels nostres clients de que, sempre dins del marc de la legalitat vigent, les clàusules contindran la previsió i regulació necessària de totes les incidències que es puguin produir durant la seva vigència.

 Gestió de Cobraments i Pagaments/h4>

Cobrament dels lloguers i pagaments corresponents a cada una de las finques administrades.

 Liquidacions Periòdiques

Liquidacions mensuals o trimestrals, en què s'inclouen dels lloguers cobrats a cada inquilí durant el període, detall de l'import de cada un dels rebuts cobrats i de les despeses liquidades.

 Augments i Repercussions de Renda

Aplicar els augments de renda o quantitats assimilades a les mateixes que corresponguin. Així com repercussions per obres, serveis i subministraments de l'immoble i impostos.

 Subrogacions i Cessions

Comprobació de les notificacions dels arrendataris i la subrogació o cessió procedent.

 

Sol·liciti més informació